Duurzaamheid

Breydel doet al het mogelijke om bij te dragen tot de gezondheid van de mens en de bescherming van het milieu. Het nemen van milieubeschermende maatregelen, bovenop de wettelijk verplichte bepalingen, behoort tot de bedrijfsmissie.

De invloed die onze activiteiten hebben op het lokale milieu, worden opgevolgd en de nodige inspanningen worden geleverd om een continue verbetering van de situatie te realiseren. Onze medewerkers worden hierin maximaal betrokken.

Waar mogelijk besparen we grondstoffen en energie. In de nieuwbouw, waar Breydel zijn intrek genomen heeft in juni 2009, staan op het dak van het magazijn 50 m² thermische zonnecollectoren. Deze staan in voor de productie van warm water evenals de warmte die vrijkomt van de koelinstallaties.

Voor de zuivering van ons afvalwater is er geïnvesteerd in een biologische zuiveringsinstallatie. Voor de sanitaire voorzieningen en de reiniging van de (buitenkant van de) voertuigen wordt regenwater gebruikt.

Afvalstoffen worden maximaal gesorteerd en waar mogelijk vermeden. De geproduceerde afvalstoffen worden op een milieuverantwoorde manier verwerkt.

Breydel neemt deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen een initiatief van Voka, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen. Dit charter is een handig instrument om duurzaam ondernemen verder te embedden in de bestaande structuren en bovendien hangt er een strenge controle, door een evaluatiecommissie, aan vast. Het Voka Charter is opgebouwd rond de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (=MVO) wordt steeds belangrijker voor bedrijven. In samenwerking met Fenavian (Federatie van de Belgische Vleeswarenindustrie) is Breydel één van de pilootbedrijven in het MVO-gebeuren: via een duurzaamheidverslag maakt Breydel zijn inspanningen zichtbaar als inspiratiebron voor sectorgenoten.
Het document kan je hier inkijken [PDF].