Missie

"Breydel selectief uitdragen tot een hoogwaardige merkreferentie voor (h)eerlijke vleeswaren en delicatessen."

"Een permanente en duurzame kennisontwikkeling op vlak van bedrijfsvoering en innovatie, met aandacht voor personeel, natuur en milieu."

"Een belangrijke bijdrage leveren tot een aangenaam intern sociaal klimaat en aandacht voor sociale en maatschappelijke projecten lokaal en in de wereld."