Recall

Ieder voedingsbedrijf dient te beschikken over een recallplan (*). Ook wij hebben dit uitgewerkt. Mocht er in de toekomst een recall nodig zijn, dienen wij elkaar vlug te kunnen bereiken. Binnen de bedrijfsuren moet een recall operatief zijn binnen een tijdspanne van maximum 4u en buiten de bedrijfsuren binnen een tijdspanne van max 8u.

Teneinde u toe te laten in een dergelijk geval snel met ons in verbinding te komen, delen wij u hierbij enkele permanent bereikbare nummers mee.

Tel: +32 (0)9 389 69 80
Fax: +32 (0)9 389 69 81
e-mail: kwaliteit@breydel.be

Noodnummer

GSM: 0477/46 19 85

Mogen wij u vragen om het bovenvermeld GSM-nummer alleen aan te wenden in geval van een noodsituatie.

 

(*) recall = terugname (uit de markt) van de producten die een ernstige afwijking vertonen t.o.v. de intern opgestelde productspecificaties