Nieuws

Duurzaamheidsverklaring Breydel

vrijdag, 27 april, 2018 - 14:00

Communicatie met relevante groepen en zelfs met het brede publiek draagt bij tot wederzijds vertrouwen en tot een betere verstandhouding tussen alle partijen. Het verstevigt de positie van het bedrijf op middellange en lange termijn en leidt tot innovatieve voorstellen en initiatieven. Daarom willen we naast de focus op het economische aspect ook het duurzame aspect van onze bedrijfsmissie duidelijk communiceren. We willen immers veel meer doen dan het naleven van de van toepassing zijnde wetgevingen. De 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN geclusterd rond de 5 P’s vormen daarbij anno 2017 een dankbare leidraad.

Mensen (People)

Breydel zorgt voor een veilige en aangename werkomgeving, organiseert permanent opleidingen en ontvangt tal van stage-studenten. De zorg voor en begeleiding van onze mensen is een rode draad doorheen de organisatie. Ook diversiteit is bij ons geen loos begrip. Breydel engageert zich verder rond lokale en internationale projecten met sociale doelen.

Vrede (Peace)

De missie/visie wordt continu uitgedragen naar alle stakeholders en betrokkenen. Er wordt permanent gewaakt over behoorlijk bestuur en corporate governance. Wij streven permanent naar een goede dialoog tussen werkgever en werknemer en met de omgeving. Klachtenbehandeling krijgt primordiaal belang.  

Welvaart (Prosperity)

De focus op hernieuwbare energie was van bij de voorbereiding van de huidige bedrijfsgebouwen aanwezig en wordt permanent scherp gehouden. We streven naar aanhoudende duurzame economische groei en productieve tewerkstelling met waardig werk voor alle medewerkers. Goede interne communicatie en de zorg voor een fijne werkomgeving maken deel uit van ons beleid. Samen met de Belgische NGO TRIAS werken we permanent aan een duurzaam project in het Zuiden (Ecuador).  

Planeet (Planet)

De bescherming van het milieu wordt aanzien als een logische attitude. Het monitoren van onze biologische waterzuivering moge daarvan een mooi voorbeeld zijn. Duurzaam watergebruik en grondstoffenbeheer verdienen onze aandacht. Het gebruik van milieuvriendelijke producten en processen staan centraal.

Er is een focus op hernieuwbare energie. Rationeel energiegebruik en reductie van energieverliezen zijn top of mind. Voedselverliezen worden permanent in vraag gesteld en geoptimaliseerd. Ook afvalreductie en verwerking krijgen aandacht.

Fietsvervoer wordt aangemoedigd en de ingebruikname van een eerste hybridewagen (eind 2016) moet aanzetten tot meer.

Partnerschap (Partnership)   

Breydel is bestuurder en actief lid van 2 bijzondere platformen : Iquila Food Family en Be.Delicious. Er is sterk engagement voor projecten met diverse goede doelen en we onderhouden een goede relatie met de buurt en de maatschappij. Bovendien steunen we permanent een landbouw-economisch project in de Andes (als partner van TRIAS).